Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
Baner.


Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana


Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna istnieje od 2007 roku w Radomiu realizując misję i rozpoczynając działalność naukowo-dydaktyczną odwołuje się do wizji szkolnictwa wyższego realizowanego w duchu europejskiej myśli uniwersyteckiej.

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej.

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest włączenie się nie tylko w życie naukowe, kulturowe, ale i ekonomiczne Wspólnoty Europejskiej.

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna, poprzez stawianie na kształcenie praktyczne, główny nacisk kładzie na bardzo istotny aspekt jaką jest lokalność. Poprzez lokalne działania rozumie się kształtowanie lokalnej bazy intelektualnej, a przez to rozwój kapitału ludzkiego. Studenci studiów I, II stopnia, studiów jednolitych magisterskich oraz słuchacze studiów podyplomowych mają tworzyć kapitał ludzki kształtowany zgodnie z misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej.

Ważnym elementem misji Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej jest realizacja swojej działalności naukowo-dydaktycznej, oraz dążenie do wychowania studentów i słuchaczy studiów podyplomowych zgodnie z zasadami wolności nauczania i wolności nauki w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji, tolerancji oraz odpowiedzialności za dobro społeczne i państwowe.

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu stawia sobie za cel nauczanie studentów zgodnie z duchem jednoczącej się Europy, oraz duchem subsydiarności, rozumianej jako pomoc studentom w realizacji ich zamierzeń naukowych jak i zawodowych.

W ofercie Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu znajdują się studia:

 • Licencjackie
 • Magisterskie
 • Jednolite magisterskie

 • na kierunkach:

 • Prawo
 • Psychologia
 • Zdrowie publiczne
 • Pielęgniarstwo


 • oraz bardzo szeroki wachlarz studiów podyplomowych dla oświaty, szkolnictwa, służb mundurowych, służb medycznych, kadry zarządzającej, dla rolników, dla psychologów i wiele innych.


  Logo Urzędu Miejskiego w Radomiu.