Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
Baner.


F2J Reman Radom Sp. z o.o.


PL
F2J Reman Radom – spółka specjalizująca się w regeneracji silników i skrzyń biegów należąca do francuskiej grupy przemysłowej F2J INDUSTRY. W tym roku firma obchodzi 20 lecie funkcjonowania w Radomiu. Dostarczaliśmy produkty gotowe do takich odbiorców jak Renault, Land Rover, Scania czy Caterpillar. Obecne zatrudnienie to 40 osób, zakład zlokalizowany jest na radomskich Wośnikach. Rocznie produkujemy ponad tysiąc silników.

Na stoisku prezentujemy wybrane modele silników i skrzyń biegów, oraz rower elektryczny produkowany dla Feefteen – francuskiego operatora bike sharing. Rower pochodzi z zakładu F2J AglaForm, gdzie w tym roku uruchomiono nowoczesną montownię.

F2J Reman posiada certyfikację ISO 9001, środowiskową 14001, oraz dla przemysłu motoryzacyjnego IATF.

Spółka planuje poszerzenie obszaru działania w Polsce o kompleksowe usługi serwisowe dla operatorów bike sharing oraz w przyszłości regenerację baterii z aut elektrycznych.

Zapraszamy także do składania zapytań indywidulanych na wszelkiego rodzaju usługi przemysłowego czyszczenia z powłok lakierniczych i korozji, usługi remontowe, obróbki komponentów silnikowych, demontażu i montażu, piaskowania czy malowania.


ENG
F2J Reman Radom - a company specializing in the regeneration of engines and gearboxes belonging to the French industrial group F2J INDUSTRY. This year, the company celebrates its 20th anniversary in Radom. We delivered finished products to such customers as Renault, Land Rover, Scania and Caterpillar. The current employment is 40 people, the plant is located in Wośniki, Radom. We produce over a thousand engines annually.

At the stand, we present selected models of engines and gearboxes, as well as an electric bike produced for Feefteen - a French bike sharing operator. The bike comes from the F2J AglaForm plant, where a modern assembly line was installed this year.

F2J Reman is certified ISO 9001, environmental 14001 and IATF for the automotive industry.

The company plans to expand its area of operation in Poland to include comprehensive service for bike sharing operators and, in the future, to regenerate batteries from electric cars.

We also invite you to submit individual inquiries for all kinds of industrial cleaning services from paint coatings and corrosion, repair services, machining of engine components, disassembly and assembly, sandblasting and painting.


Logo Urzędu Miejskiego w Radomiu.