Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
Baner.


Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej - branża skórzana

Rozkład stoisk OIBS.

OIBS logo. Rys historyczny
Rodowód Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej w Radomiu sięga roku 1988, kiedy jeszcze w Polsce panowała gospodarka scentralizowana. Wtedy to powstało Stowarzyszenie Prywatnych Garbarzy, które odegrało dużą rolę w przygotowaniu polskiego garbarstwa do nowych realiów gospodarki wolnorynkowej. Celem Stowarzyszenia było działanie na rzecz prywatnych przedsiębiorców m.in. reprezentowanie ich wobec ówczesnych władz oraz zabieganie o przydziały surowca i chemikaliów dla garbarni.

W roku 1994 z inicjatywy środowiska radomskiego, stanowiącego trzon polskiego garbarstwa, powstała Polska Izba Gospodarcza Garbarzy, będąca samorządem gospodarczym o znaczeniu ogólnopolskim. Nowo powstała Izba skupiała około 100 firm, a więc prawie wszystkie znaczące polskie garbarnie, w tym wszystkie istniejące wówczas duże przedsiębiorstwa państwowe. Władze statutowe Izby podjęły szereg inicjatyw w zakresie porządkowania rynku surowcowego, legislacji, promocji polskiego garbarstwa oraz współpracy z zagranicą.

Polska Izba Gospodarcza Garbarzy ulegała dalszym przekształceniom. Zarząd i członkowie doszli do wniosku, że nie można oddzielać garbarstwa od przetwórstwa skór oraz produkcji od handlu. Wszystko to stanowi bowiem jedną branżę, której interesy reprezentuje Izba. W związku z tym w 1998r. nastąpiła zmiana nazwy organizacji na Polską Izbę Garbarzy, Przetwórców Skóry i Handlu. Na Walnym Zgromadzeniu we wrześniu 2004r. Izba otrzymała nową nazwę: Polska Izba Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu. W 2010 roku PIBS została przemianowana na: Ogólnopolską Izbę Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu, i pod nazwą tą funkcjonuje do dziś. Obecnie Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej zrzesza ponad 120 przedsiębiorców z całej Polski. Garbarnie, producenci obuwia, galanterii skórzanej. W OIBS zrzeszonych jest 50 rzeczoznawców, i biegłych sądowych z zakresu branży skórzanej, obuwnictwa, garbarstwa.

Zapewniamy pomoc swoim członkom w zakresie:

 • Wprowadzania innowacyjnych i proekologicznych rozwiązań technologicznych.
 • Uczestnictwa w programach międzynarodowych.
 • Fachowego doradztwa w zakresie podatków.
 • Sporządzania opinii w zakresie garbarstwa, futrzarstwa, obuwnictwa, skór i wyrobów skórzanych oraz maszyn i urządzeń przemysłu skórzanego.
 • Sporządzania projektów obiektów budowlanych oraz opiniowania projektów budowlanych przez uprawnionych specjalistów z dziedziny ergonomii, BHP oraz ppoż.
 • Fachowego doradztwa w zakresie ochrony środowiska.
 • Informacji o możliwościach kupna i sprzedaży maszyn i urządzeń w kraju i za granicą.
 • Informacji o możliwości kupna surowców i sprzedaży wyrobów gotowych.
 • Organizowania uczestnictwa w targach krajowych i międzynarodowych, jak również w innych wydarzeniach branżowych.
 • Działania na rzecz promocji szkolnictwa zawodowego oraz współpracy między przemysłem a edukacją techniczną oraz edukacją w zakresie mody w branży skórzanej.


 • Działania ogólnopolskie na rzecz branży skórzanej

 • OIBS jest współorganizatorem Targów Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
 • OIBS jest realizatorem Projektu międzynarodowego "Innowacyjna technologia waloryzacji chromowych odpadów garbarskich oparta na ekstrakcji białek, odzysku chromu i produkcji biogazu " (LeatherProBio).
 • OIBS jest partnerem Ministerstwa Rozwoju Przedsiębiorczości i Technologii.
 • OIBS jest partnerem Ministerstwa Edukacji Narodowej /w sprawie utworzenia Branżowych Centrów Umiejętności.
 • OIBS jest partnerem Ambasady Włoch.
 • OIBS podpisało deklarację przystąpienia do regionalnej platformy inżynierii przyszłości z Instytutem Technologii Eksploatacji ŁUKASIEWICZ.
 • OIBS założyło konsorcjum ze Stowarzyszeniem Włókienników Polskich.
 • OIBS założyło konsorcjum ze Związkiem Przedsiębiorców Przemysłu Mody LEWIATAN.
 • OIBS podpisało deklarację członkowstwa w sektorowej radzie ds. kompetencji Przemysł Mody i Innowacyjne Tekstylia.
 • OIBS podpisało umowę o współpracy dydaktycznej i naukowo-badawczej na okoliczność powołania RADY BIZNESU Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, Ogólnopolską Izbę Branży Skórzanej reprezentuje MONIKA FLISEK, jest vice przewodniczącą RADY BIZNESU.
 • OIBS współpracuje z Uniwersytetem Technologiczno Humanistycznym w Radomiu.
 • OIBS jest realizatorem Projektu międzynarodowego "Procesy recyklingu i demontażu ogólnych elementów obuwia, w tym modułów elektronicznych, ze sposobami ponownego wykorzystania komponentów i materiałów w oparciu o konstrukcję modułową" CORNET ( ReProcessShoe).


 • WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY BRANŻY SKÓRZANEJ

 • Umowa o współpracy z Ukrainą, z Mukaczewskim Uniwersytetem Narodowym, Mukaczewo, Zakarpacie, Ukraina.
 • Umowa o współpracy z ICE - AMBASADA WŁOCH Italian Trade Agency, SEKCJA PROMOCJI HANDLU AMBASADY REPUBLIKI WLOSKIEJ, Warszawa Ryszard Paszkowski.
 • Umowa w wspólnym realizowaniu projektów europejskich i współpracy z COKA - CESKA OBUVNICKA A KOZEDELNA ASOCIACE, Zlin, Czechy.
 • Umowa we wspólnym realizowaniu projektów europejskich i współpracy z INSTYTUTEM W PIRMASENS / NIEMCY.
 • Umowa we wspólnym realizowaniu projektów europejskich i współpracy z RUMUNIĄ.


 • Struktura branżowa członków:

  Garbarnie skór licowych i futerkowych, hurtownie skór surowych i chemikaliów, zakłady obuwnicze, rymarskie, rękawicznicze, galanteryjne, hurtownie skór gotowych i wyrobów ze skóry, firmy Handlowe i doradcze.


  Zakres działalności statutowej:

 • Uczestnictwo w tworzeniu i opiniowaniu aktów prawnych ważnych dla branży skórzano - obuwniczej.
 • Reprezentowanie polskiej branży skórzano-obuwniczej wobec władz, centrum gospodarczego oraz zagranicznych organizacji gospodarczych.
 • Współpraca z uczelniami i instytutami branżowymi.
 • Promocja branży w kraju:
 • a) współpraca z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi,
 • b) współpraca z wydawnictwami branżowymi i biznesowymi,
 • Promocja poza granicami:
 • a) współpraca z wydziałami ekonomiczno-handlowymi ambasad,
 • b) współorganizowanie i patronowanie polskim misjom gospodarczym,
 • c) współpraca z zagraniczną prasą branżową,
 • d) współpraca z zagranicznymi organizacjami branżowymi,
 • Działalność edukacyjna (organizacja seminariów i szkoleń m.in. w zakresie prawa handlowego, wzornictwa, technologii i ekologii),
 • Świadczenie usług w zakresie ekspertyz wodno-prawnych, ochrony środowiska, doradztwa podatkowego, handlu zagranicznego oraz doradztwa techniczno-technologicznego.


 • Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu
  ul. prof. W. Krukowskiego 1, 26-609 Radom
  www.oibs.pl
  e-mail: biuro@oibs.pl

  BOCA logo.BOCA


  Magar logo.GARBARNIA MAGAR


  Marco logo.MARCO SHOES


  Tomass logo.TOMASS EXCLUSIVE LEATHER


  Huber logo.P.W. ,,HUBER’’ Skarbek Zygmunt

  Paspol logo.


  Pesco logo.


  Karen logo.  Logo Urzędu Miejskiego w Radomiu.