Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
Baner.


Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu


Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu mieści się przy ulicy Księdza Łukasika 3.
Obsługuje nie tylko mieszkańców miasta, ale także pięciu innych gmin: Jastrzębi, Kowali, Jedlińska, Wolanowa i Zakrzewa.
Placówkę główną wspomaga siedem filii: w Pionkach, w Iłży, Przytyku, w Wierzbicy, w Skaryszewie, w Goździe i w Jedlni – Letnisko.

Urząd zajmuje się szeroko zakrojonymi usługami skierowanymi do osób bezrobotnych: od rejestracji i szukania pracy, po bezpłatne kursy czy szkolenia. Największym zainteresowaniem wśród osób bezrobotnych cieszą się finansowane przez urząd staże oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczych.

Na wsparcie urzędu mogą także liczyć przedsiębiorcy i pracodawcy. Chodzi o pomoc w znalezieniu pracowników, także cudzoziemców, organizowanie prac interwencyjnych, refunduję kosztów zatrudnienia, czy finansowanie wyposażenia stanowisk pracy. Pracodawca może tu także otrzymać pieniądze na szkolenia pracowników.

Placówka przy ul Łukasika 3 Radomiu dostosowuje się do specjalnych potrzeb swoich klientów. Mile są widziane osoby na wózkach oraz niewidome i niedowidzące, korzystające z pomocy psa asystującego. Możliwa jest także pomoc tłumacza języka migowego.

Warto podkreślić, że od ponad 3 lat Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu odnotowuje systematyczny spadek bezrobocia w Radomiu i powiecie radomskim.

Od początku tego roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o ponad 400. Coraz więcej osób znajduje pracę.

Dzięki dobrej współpracy z radomskimi pracodawcami urząd pozyskał blisko 4 tys. ofert pracy. W tym roku z powodu podjęcia zatrudnienia wyrejestrowało się 5 tys. osób.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu zaprasza od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 15.


Logo Urzędu Miejskiego w Radomiu.