Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
Baner.


Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych


Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń o charakterze naukowo-technicznym. Nawiązując do sięgającej XIX wieku tradycji polskich stowarzyszeń technicznych, tworzonych w kraju i na emigracji w celu wspierania patriotycznych dążeń Polaków i uczestnictwa w budowie fundamentów gospodarczej pomyślności Polski po jej odrodzeniu, działa obecnie na rzecz dalszego cywilizacyjnego rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej wspierając twórczy wysiłek polskich inżynierów i techników.

 • Radomska Rada FSNT NOT posiada ponad 70-cio letnią historię.
 • Była inicjatorem powstania w Radomiu Wyższej Szkoły Inżynierskiej.
 • Organizuje corocznie Radomskie Dni Techniki.
 • Organizuje konkurs Radomski Laur Techniki.
 • W Radomskiej Radzie FSNT NOT sfederowanych jest 11 Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem.), Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji (SITK), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa (SITR), Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemyślu, Spożywczego (SITSpoż.), Stowarzyszenie Włókienników Polskich (SWP), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM), Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział Radomski (PSRWM), Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej (SWTP)

  Celami FSNT-NOT są:

 • współpraca, integrowanie wzajemne wspomaganie się stowarzyszeń członkowskich w realizacji ich zadań, rozwijaniu zainteresowań i zaspokajaniu potrzeb środowiska polskich inżynierów i techników;
 • obrona interesów stowarzyszeń członkowskich, jak również wspomaganie ich statutowych działań;
 • inicjowanie, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie rozwoju nauki, techniki, gospodarki, innowacji, edukacji, kultury i ekologii;
 • kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;
 • wspieranie i upowszechnianie wiedzy specjalistycznej w dziedzinie nauk technicznych, jak również w zakresie teorii i praktyki zarządzania projektami, w tym innowacyjnymi;
 • działanie na rzecz podnoszenia prestiżu i poziomu zawodowego oraz statusu inżynierów i techników oraz ochrony ich pozycji zawodowej;
 • dbałość o dorobek i tradycje polskiej myśli naukowej i technicznej oraz gospodarczej;
 • upowszechnianie wiedzy i umiejętności technicznych w społeczeństwie, w tym wśród młodzieży i seniorów; dbałość o przestrzeganie wysokich standardów zawodów technicznych;
 • dbałość o przestrzeganie wysokich standardów zawodów technicznych.

 • Logo Urzędu Miejskiego w Radomiu.