Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
Baner.


Radomski Klaster Metalowy - zrzeszenie firm


RADOMSKI KLASTER METALOWY to zrzeszenie kooperacyjne firm branży obróbki metali z regionu południowego Mazowsza, którego istnienie zostało sformalizowane w 2011 roku. Organizacja skupia przedsiębiorstwa produkcyjne kluczowej i historycznie ugruntowanej w regionie radomskim branży wytwórczej oraz ich partnerskie jednostki z otoczenia biznesowo-naukowego.

W ramach przedsięwzięć klastrowych budowana jest kultura kooperacyjna poprzez:

 • Produkcyjną i podwykonawczą współpracę branżową B2B
 • Działania marketingowe, w tym związane z internacjonalizacją i powiększaniem rynków zbytu
 • Wsparcie i promocja technicznej edukacji zawodowej
 • Wymiana wiedzy podczas szkoleń oraz spotkań tematycznych grup roboczych
 • Wsparcie instytucjonalne mające na celu zabezpieczanie kluczowych interesów firm klastrowych

 • Klaster oferuje wsparcie dla firm w wielu aspektach biznesowych tj. promocja i marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi czy rozwój technologiczny, w tym również w kierunku wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0. Towarzyszy temu trwałe wzmacnianie kontaktów branżowych i zaangażowanie w tworzenie sprawnego ekosystemu biznesowo-technologicznego.


  W ramach współpracy członkowie mają możliwość korzystania z rozwiązań klastrowych, z których jako kluczowe należy wskazać następujące zasoby:

 • Obecność w specjalistycznie sformowanym katalogu firm pozwalającym na dedykowane wyszukiwanie przedsiębiorstwa według podziału technologiczno-wytwórczego
 • Indywidualną wizytówkę firmy, odpowiednio sformatowaną treściowo w dogodny dla odbiorcy sposób
 • Działania marketingowe promujące firmy branży obróbki metali na 3 poziomach: w formie regionalnej (targi pracy, spotkania branżowe, promocja kształcenia zawodowego), ogólnopolskiej (obecność na targach branżowych, współpraca międzyklastrowa, partnerstwa projektowe, działalność startupowa) oraz międzynarodowej (internacjonalizacja podczas targów i międzynarodowe partnerstwa projektowe)
 • Platforma B2B – wirtualny hub wymiany informacji kooperacyjnej, zleceń podwykonawczych oraz ogłoszeń ofertowych
 • Dostęp do bazy CV oraz możliwość publikowania ofert pracy
 • Bezpłatny udział w szkoleniach rozwojowych i warsztatach tematycznych dedykowanych dla konkretnych grup pracowników
 • Możliwość marketingowej prezentacji specyficznych aspektów przedsiębiorstwa tj. osiągniecia biznesowe, specjalistyczne rozwiązania technologiczne czy współpraca B+R
 • Badania benchmarkingowe potrzeb i trendów firm z branży obróbczej wraz z danymi porównawczymi z innych regionów Polski

 • W szczególności polecamy nasze najnowsze narzędzie – Platformę B2B, czyli wewnętrzny rynek wymiany dóbr i usług. Dzięki dostępnemu tylko dla firm stowarzyszonych serwisowi komunikacyjnemu firmy mają dostęp do publikowania oraz przeglądania zapytań ofertowych przedstawianych przez użytkowników klastrowych bądź wprowadzanych przez koordynatorów klastra ogłoszeń pochodzących spoza grupy m.in. zapytań od kontrahentów z Europy Zachodniej. Oprócz tej podstawowej formuły wymiany danych sprzedażowych w ramach platformy istnieje możliwość zawiązywania kooperacji zakupowej, logistycznej czy projektowej. Funkcjonalność jaka jest dzięki niej dostępna pozwala odciążyć dział handlowy firmy i wspomóc działalność marketingową, w szczególności w zakresie współpracy międzynarodowej. Wartością dodaną będzie tu też zawsze zacieśnianie relacji partnerskich pośród lokalnych firm branży obróbki metali, pozwalających na ciągły rozwój tego sektora w regionie, wraz z zapewnianiem stałego dopływu wykształconego personelu.  Radmot Sp. z o.o.


  KMP Edukacja


  WSI


  LEMICH


  PRONAR Sp. z o.o.


  APLISENS S.A.


  TOHO Poland Sp. z o.o.


  Inter-Metal Sp.J.


  Logo Urzędu Miejskiego w Radomiu.