Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
Baner.


Uzasadnienie


Uzasadnienie organizacji tego typu wydarzenia przez Gminę Miasta Radomia: zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy promocji gminy. Wydarzenie "Radom Expo – Siła radomian siłą gospodarki" doskonale wpisuje się w ramy tego ustawowego zadania gminy. Jest szansą na pokazanie mieszkańcom Radomia i jego okolic potencjału gospodarczego miasta. Dla uczniów, ich rodziców oraz studentów wystawa stanowi źródło informacji i wiedzy wspomagającej proces wyboru ścieżek kształcenia zawodowego i wyboru właściwego zawodu. Jest również realną promocją gminy wśród obecnych i potencjalnych inwestorów.


Logo Urzędu Miejskiego w Radomiu.