Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
Baner.


Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku


ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE-LETNISKU, zwany „DRZEWNĄ” jest to szkoła z 75- letnią tradycją.
Właśnie kończą się prace budowlane i szkoła przeniesie się na teren osiedla letniskowego położonego w otulinie Puszczy Kozienickiej, do nowoczesnego budynku przy Stacji Garbatka, jednego z najpiękniejszych kompleksów edukacyjnych nie tylko na Mazowszu, ze świetną bazą warsztatową, internatem, salą gimnastyczną.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

TECHNIKUM DRZEWNE
Szkoła przeznaczona dla pasjonatów pracy z drewnem, z pasją przygotowująca do podjęcia pracy w kierunkach drzewnych. Oferta praktycznej nauki zawodu w oparciu o wspaniałą bazę szkoleniową (warsztaty wyposażone w profesjonalny sprzęt do ręcznej, zmechanizowanej obróbki drewna, w lakiernie z suchą ścianką lakierniczą i frezarkę CNC). Nasi nauczyciele pomagają wykształcić umiejętności w specjalizacjach: ręczna i maszynowa obróbka drewna, snycerstwo, renowacja, projektowanie mebli, projektowanie obróbki, programowanie maszyn i urządzeń CNC, meblarstwo, wykończenie powierzchni drewna i materiałów drzewnych.

Uczniowie uczą się i mogą uczestniczyć w szkoleniach z obsługi elektronarzędzi marki FESTOOL pod kierunkiem najlepszych specjalistów w Polsce, a dzięki współpracy szkoły z takimi markami jak: FESTOOL, CNS Solution, portalem Dłuta.pl mają dostęp do najnowocześniejszych technologii stosowanych w przemyśle drzewnym. W minionej dekadzie uczniowie „Drzewnej” odnieśli wielkie sukcesy w ogólnopolskim konkursie dla stolarzy „Wyczarowane z drewna” na Międzynarodowych Targach Poznańskich, zdobywając wielokrotnie pierwsze miejsca i wyróżnienia. Po zakończeniu nauki z uzyskanym dyplomem technika technologii drewna istnieje możliwość podjęcia pracy w zawodzie stolarza, czy dalszej edukacji na studiach na kierunku technologia drewna (np. SGGW w Warszawie).

TECHNIKUM LEŚNE
Szkoła przeznaczona dla zainteresowanych kształceniem w branży leśnej. Uczniowie zdobywają atrakcyjny, dobrze płatny zawód. Las był, jest i będzie. Bez lasu, czystego powietrze nie będzie nas - ludzi. Podczas edukacji z przedmiotów leśnych uczniowie realizują zajęcia praktyczne (posiadamy własną szkółkę leśną), praktyki zawodowe w Puszczy Kozienickiej w Nadleśnictwie Zwoleń, mogą nauczyć się gry na sygnałówce myśliwskiej w szkolnym Kole Sygnalistów.

W ostatnich latach uczniowie z sukcesami uczestniczyli w olimpiadach z zakresu przedmiotów zawodowych leśnych i różnych konkursach przyrodniczych. Po zakończeniu nauki z uzyskanym dyplomem technika leśnika istnieje możliwość podjęcia pracy (podleśniczy, leśniczy, w różnych komórkach administracji państwowej np. urzędach gminy i miast), czy też kontynuacja kształcenia na studiach na kierunkach leśnych (SGGW w Warszawie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), na kierunkach zbliżonych do leśnictwa (biologia, ochrona środowiska, ochrona krajobrazu, architektura krajobrazu).

TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Szkoła przeznaczona dla zainteresowanych kształceniem w branży przygotowania, projektowania, urządzania i pielęgnowania przestrzeni publicznej, miejskiej i wiejskiej, w zakresie zagospodarowania i pielęgnacji zieleni, ogrodnictwa. Technik architektury krajobrazu, obecnie zawód poszukiwanym na europejskich rynkach pracy, nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu, produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski.

Absolwent technikum architektury krajobrazu po ukończeniu szkoły zdobędzie wiedzę i praktyczne umiejętności z projektowania, wykonawstwa, pielęgnacji współczesnych oraz historycznych obiektów zielni, może podjąć dalszą naukę na studiach, czy też pracę w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, w jednostkach realizacyjnych i pielęgnacyjnych obiekty architektury krajobrazu, w jednostkach administracyjnych nadzorujących obiekty architektury krajobrazu, w administracji samorządowej (m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp.), w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody, u właścicieli obiektów krajobrazowych, w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych.

SZKOŁA BRANŻOWA
Kształci zawodowo przyszłych stolarzy, doskonali w zawodzie technologii drewna. Po ukończeniu szkoły można rozpocząć pracę w zawodzie stolarza albo kontynuować naukę w technikum drzewnym, kończąc kształcenie egzaminem zawodowym i egzaminem maturalnym.

ZAGRANICZNE PRAKTYKI I INNE
Nasi uczniowie wyjeżdżają na zagraniczne praktyki zawodowe (do Chorwacji, Rumunii, Bułgarii, przez wiele lat do Hiszpanii). Uczestniczyli w kursach szkoleniowych (np. kursy pilarza, brakarza, na maszyny wielofunkcyjne - harvester, forvarder, prawo jazdy). Zapewniamy miejsca w szkolnym internacie.


Logo Urzędu Miejskiego w Radomiu.