Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
Baner.


Zespół Szkół Ekonomicznych


Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu to szkoła ponadpodstawowa, której działalność rozpoczęła się z początkiem XX wieku. Obecnie funkcję Dyrektora Szkoły sprawuje Pani mgr Aneta Stańczyk, wspierana w pracy przez Wicedyrektor Małgorzatę Zaraś oraz Anettę Burandt. Szkoła ma siedzibę w Radomiu przy ul. Wernera 22. W ponad 20-tu oddziałach kształci się tu około 1000 uczniów, a nad procesem dydaktyczno-wychowawczym czuwa przeszło 80-ciu nauczycieli. Placówka kształci młodzież w najbardziej globalnych, przyszłościowych, a zarazem niezawodnych kierunkach w zawodzie: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali, technik handlowiec. Szkoła realizuje swoją działalność na wielu szczeblach m.in.: kulturalno-oświatowych, projektowych, naukowych, sportowych, integracyjnych oraz społecznych.

W Zespole Szkół Ekonomicznych od lat z sukcesem realizowane są projekty dla uczniów współfinansowane ze środków unijnych. Obecnie prowadzone są działania w ramach programów:
1. Erasmus +, czyli dwutygodniowe praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach w Hiszpanii wzbogacone o zajęcia językowe, krajoznawcze i kulturoznawcze.
2. Erasmus + PARTNERSTWO STRATEGICZNE, czyli współpraca ze szkołami z Hiszpanii, Irlandii i Niemiec w ramach tygodniowych mobilności zagranicznych promujących nowoczesne techniki pracy z uczniem.
Zespół Szkół Ekonomicznych posiada również AKREDYTACJĘ ERASMUS+ na lata 2023-2027, która gwarantuje realizację kolejnych działań międzynarodowych - krótko i długoterminowych mobilności zagranicznych, szkoleń i wizyt studyjnych dla uczniów oraz nauczycieli.


Logo Urzędu Miejskiego w Radomiu.