Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
Baner.


Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte


Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu to jedna z młodszych placówek oświatowych działających na terenie miasta, istniejąca od 1967 roku. Jej korzeni należy szukać w zasłużonym dla szkolnictwa Technikum Mechanicznym, które było pierwszą siedzibą szkoły. Od dnia 1 września 1976 roku nastąpiła zmiana nazwy placówki na Zespół Szkół Elektronicznych. 10 października 1976 roku nadano szkole imię Bohaterów Westerplatte.

W roku 1999 oddano do użytku budynek warsztatów szkolnych. W 2002 roku do funkcjonalnych pomieszczeń w nowym budynku warsztatów szkolnych przeniesiono bibliotekę i czytelnię, następnie zaadaptowano pomieszczenia w obiekcie warsztatów szkolnych z przeznaczeniem na ośrodek egzaminacyjny nauki zawodu, a w roku szkolnym 2005/2006 przekształcono sale lekcyjne na pracownie internetowe.

W latach 2017-2022 szkoła zmieniała swoje oblicze: przeprowadzono remont budynku szkolnego, termomodernizację, remont łazienek, holi. Pracownie zawodowe zostały wyposażone w nowoczesne technologie co znacząco wpłynęło na poprawę jakości pracy szkoły, a uczniom zapewnia możliwość rozwoju kompetencji atrakcyjnych na rynku pracy.

W naszej szkole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska, która ma świadomość, że systematyczne doskonalenie zawodowe to najlepszy sposób na pogłębianie wiedzy, co z kolei gwarantuje rozwój szkoły, która zajmuje się kształceniem w następujących zawodach:

 • technik automatyk
 • technik elektronik
 • technik informatyk
 • technik mechatronik
 • technik programista
 • technik robotyk


 • Uczniowie ZSE biorą udział w konkursach i olimpiadach uzyskując w nich tytuły laureata czy finalisty. W ostatnim roku szkolnym zostali zwycięzcami, m.in. w Olimpiadzie Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice, w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej, w Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości.

  W ciągu ostatniego dziesięciolecia szkoła nawiązała ścisłą współpracę z wieloma firmami z Radomia. Trzeba przyznać, że w dużym stopniu to zasługa naszych absolwentów, którzy zatrudniani są w niemal każdym, liczącym się na rynku pracy, radomskim przedsiębiorstwie, a kontakty te przekładają się na efektywną współpracę. Kolejny ważny czynnik to sukcesy ZSE w prestiżowym rankingu szkół organizowanym przez czasopismo „Perspektywy”, które od wielu lat kształtują dobrą opinię o szkole.

  Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu tworzą: nauczyciele – pasjonaci, zmotywowani uczniowie, wspierający rodzice oraz niepowtarzalna atmosfera, sprzyjająca osiąganiu najlepszych wyników w nauce i rozwijaniu swoich pasji.


  Logo Urzędu Miejskiego w Radomiu.