Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
Baner.


Zespół Szkół Zawodowych im. majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala"


Zarys historii szkoły
W 1825 roku powstała w Radomiu "niedzielno-rzemieślnicza" szkoła dla terminatorów. Jako jedna z pierwszych szkół tego typu w Królestwie stała się chlubą Radomia.

W 1902 roku zrodził się zamiar powołania szkoły rzemieślniczej, która podjęłaby się kształcenia zawodowego rzemieślników, uzupełnionego wiadomościami ogólnokształcącymi. Miejska Szkoła Rzemieślnicza rozpoczęła działalność w 1904 roku w budynku przy ulicy Dzierzkowskiej, a od września 1906 roku wprowadziła się do nowego budynku (obecnie siedziba Zespołu Szkół Samochodowych). Do 1945 roku szkoła utrzymywała charakter Szkoły Rzemieślniczej. W 1946 roku była to Publiczna Dokształcająca Szkoła Zawodowa. W latach 1946-78 wielokrotnie zmieniała się nazwa szkoły. Od roku szkolnego 1978/79 roku zlokalizowana w nowym budynku przy al. Grzecznarowskiego 2 otrzymała nazwę Zespół Szkół Zawodowych.

W 80-lecie powstania szkoły (1904-1984), w październiku 1984 roku odbyło się uroczyste nadanie Zespołowi Szkół Zawodowych imienia Henryka Dobrzańskiego "HUBALA."

Lokalizacja
Zespół Szkół Zawodowych im. mjr Henryka Dobrzańskiego "HUBALA" usytuowany jest w centrum miasta, przy głównym węźle komunikacyjnym.

Bardzo blisko szkoły znajduje się dworzec kolejowy i autobusowy, co gwarantuje uczniom spoza granic miasta szybki i bezpieczny dojazd wybranym środkiem transportu. Lokalizację naszej placówki doceniają również uczniowie z Radomia, którzy z każdej dzielnicy mogą dojechać na zajęcia szkolne, korzystając z bezpośredniej linii autobusowej.

Oferta kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu
W roku szkolnym 2023/2024 oferujemy absolwentom szkół podstawowych i branżowych poszukiwane na rynku radomskim kierunki kształcenia w technikum i branżowej szkole I i II stopnia a zajęcia praktyczne w renomowanych przedsiębiorstwach i zakładach rzemieślniczych na terenie Radomia i w okolicach.

W TECHNIKUM PROPONUJEMY KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

 • grafiki i poligrafii cyfrowej,
 • technik reklamy (nowy kierunek kształcenia),
 • technik mechanik z kwalifikacją użytkowanie obrabiarek skrawających,
 • technik usług fryzjerskich,
 • technik lotniskowych służb operacyjnych (nowy kierunek kształcenia),
 • technik eksploatacji portów i terminali (nowy kierunek kształcenia),
 • technik spawalnictwa.


 • W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA PROPONUJEMY KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

 • fryzjer,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • lakiernik samochodowy,
 • blacharz samochodowy,
 • mechanik precyzyjny.


 • W BRANŻOWEJ SZKOLE II STOPNIA PROPONUJEMY KIERUNKI KSZTAŁCENIA PROWADZONE W FORMIE DZIENNEJ, STACJONARNEJ LUB ZAOCZNEJ:

 • technik usług fryzjerskich z kwalifikacją - projektowanie i wykonywanie fryzur,
 • na podbudowie kwalifikacji FRK.01,
 • technik mechanik z kwalifikacją - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń,
 • na podbudowie kwalifikacji MEC.05,
 • technik pojazdów samochodowych z kwalifikacją - organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych,
 • na podbudowie kwalifikacji MOT.05.

 • Logo Urzędu Miejskiego w Radomiu.